Øvelse 2: Klappe hverandre inn i sirkelen

Print

En versjon av denne øvelsen er muntlig overlevert av Harald Viken som er instruktør ved Røde Kors Gatemekling.

Gjennomføring:

Alle går ut av rommet med unntak av 3-4 frivillige personer inkludert leder (dette kan gjerne være de to-tre som i forrige øvelse var «utenfor»). Dere setter dere i en liten sirkel på gulvet eller på stoler. En gjenstand (f.eks. bok) plasseres lett synlig utenfor sirkelen, og i midten av sirkelen kan det ligge en liten duk/stå et lite bord/eller lignende.

En av personene fra utsiden blir ropt inn i rommet. Den eneste instruksjonen de utenfor har fått er at de skal få hjelp til å finne ut hva de skal gjøre, men uten å stille et spørsmål, de må «føle» seg frem. I sirkelen sitter alle med «steinansikter» og ser innover. Når personen utenfra nærmer seg gjenstanden (boken), begynner dere forsiktig å klappe i hendene. Når personen tar opp boken, klapper dere kraftigere. Når personen går med boken inn mot sirkelen, klapper dere enda kraftigere, helt til personen legger boken på duken/bordet i midten, da er det vill jubel! Den første blir innlemmet i sirkelen, og neste person slippes inn. Det kan være lurt å legge ut to like gjenstander (to bøker) for de to siste som slippes inn, avhengig av hvor trygge deltakerne i gruppen er på hverandre.

Spørsmål til samtale:
  • Hvordan opplevdes det å se alle i sirkelen sitte med steinansikter da du kom inn?
  • Hvordan var det å komme inn uten å ane hva du skulle gjøre?
  • Hvilke strategier/teknikker ble brukt for å finne ut hva du/dere skulle gjøre?
  • Hva fikk deg til å endre strategi?
  • Hvordan var det å oppdage «nøkkelen»?
  • Hvordan opplevdes det å være en del av sirkelen?
  • Endret deltakerne følelser underveis?