Øvelse 3: Gud på besøk

Print
Gjennomføring:

Teksten finnes på trykk i den trykte utgaven av «Sier vi».

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers eller en del av teksten hver. Les følgende tekster (her kan dere velge å lese begge Korantekstene eller bare bruke den ene, da fortrinnsvis den siste).

 

Spørsmål til samtale:
  • Tekstene er hentet fra minst tre religiøse tradisjoner. Hvilke?
  • Hva er likheter og forskjeller i tekstene?
  • Hvorfor tror dere Koranen har sine egne versjoner av denne fortellingen?
  • Hva er forholdet mellom gjestfrihet og frykt i fortellingen?
  • Hvordan opptrer gjestene hos Abraham og Sara?
  • Hvem er gjestene?
  • Er det noe som bryter med det vi til vanlig vil tenke om forholdet mellom gjester og vert?
  • Pek på de viktigste maktforholdene i fortellingen og diskuter hvilke av dem som er viktigst.

 

Utfyllende lesning og betraktninger:

Fortellingen er starten på historien om at Abrahams folk skal bli stort, ved at Sara skal få sønnen Isak. Les gjerne også historien om Hagar og Ismael (1. Mosebok 16, 1 – 14 og 21, 8 – 21).
Har du hørt om Hagar og Ismael før?

Bakgrunn:

Hagar er ikke nevnt i Koranen, men er likevel en svært viktig person i islam. Ismael er nevnt mange ganger og har samme rolle i islam som Isak har i jødedom og kristendom: han er den som holder på å bli ofret til Gud av Abraham.
Hvorfor tror du vi ikke får vite mer om hvordan det går med Ismael?