Øvelse 4: Vennekrets

Print
Gjennomføring:

Se tekst i papirutgaven til «Sier vi».

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Les teksten «Vennekrets» av David Eagleman fra boken SUM. Førti beretninger fra livet etter døden (her kan leder eller lærer velge om teksten leses av henne/ham eller av noen i gruppen eller på omgang en setning hver):

 

Spørsmål til samtale:
  • Fortellingen har en klar moral. Hva er den?
  • Fortellingen er lagt til livet etter døden. Hva medfører det for stemningen i fortellingen?
  • Har denne fortellingen noe å gjøre med gjestfrihet?
  • Har den noe å gjøre med dialog?
  • Hvordan vil du sette denne fortellingen i sammenheng med fortelllingen om emmausvandrerne (bibelstudiet)?
  • Hvilke forestillinger om livet etter døden har vi i vår kristne tradisjon? Hva forteller de?
  • Hvilke ord vil beskrive slike forestillinger (f.eks. dom, rettferdighet, frihet, hvile, tomhet, stillhet, ingenting, fred, fellesskap, kjærlighet, osv. Fint om ordene kan være assosiasjonsord også; farger, lyd, smak, geometriske figurer, osv.)?
  • Betyr disse forestillingene noe for hvordan vi lever? Kan de gi oss livsmot og håp til livet nå?