Øvelse 1: En av oss?

Print
Gjennomføring:

Se papirutgaven av «Sier vi» for å finne teksten. Lytt til teksten One of Us, med Joan Osborne.

 

Spørsmål til samtale:
  • Hva handler denne sangen om?
  • Hva om Gud er den fremmede?
  • Hva om Gud er mannen på bussen på vei hjem fra byen?
  • Jesus sa at salig er den som sitter i fengsel og har det vondt. Hva mente han med det?
  • Hva ville du spurt Gud om, dersom du kunne stilt ett spørsmål?
  • Finnes det steder i Bibelen hvor Gud fremstilles som den fremmede?
  • Hva betyr det for din gudstro og for hvordan du omgås andre mennesker at Gud er den fremmede?