2.3 «Dere har hørt det er sagt… Men jeg sier dere»

Print

Hvis religion ikke er en del av løsningen, vil den uten tvil bli del av problemet.

Jonathan Sacks, engelsk rabbi

Tema:

Den kristne tradisjon og kirkens holdning til jøder opp gjennom historien. Hvordan preger negative stereotyper oss i dag?

Mål:

Bli bevisst våre fordommer og holdninger til «gruppebetegnelser» i samfunnet. Reflektere over vanskelige sider ved vår egen, kristne tradisjon, helt tilbake til tekstene i Bibelen. Er tekster i Bibelen med på å skape diskriminerende holdninger i samfunnet vårt i dag?