Øvelse 3: Sitater

Print
Gjennomføring:

Samtale i plenum med visning av sitater på tavla. Leder velger selv hvilke sitater som er viktigst. Det er også mulig å henge opp sitatene rundt i rommet, la deltakerne gå rundt og lese, før alle samles til samtale om hvilke inntrykk deltakerne har fått. Hva har de reagert på? Hvordan opplevde de utsagnene?

Bruk videre definisjonene og kjennetegnene på antisemittisme, islamofobi og antisiganisme fra Bakgrunnkapittelet til å analysere utsagnene.

Sitater:
«Først må det settes fyr på deres synagoger og skoler og det som ikke brenner opp må begraves under jorden, slik at intet menneske noensinne skal kunne se en stein eller mur igjen etter dem. Dette må gjøres til ære for vår Herre og for kristendommen, […] Men hvis vi, nå som vi er informert, skulle finne på å beskytte disse jødiske husene, […] hvor de lyver om, spotter, forbanner, bakvasker og æreskrenker Kristus og oss (slik vi har hørt i det foregående), så ville det være som om vi gjorde alle disse tingene selv. […] For det andre anbefaler jeg at deres privathus blir ødelagt og jevnet med jorden. For også her gjør de det samme som de gjør i synagogene. Istedet kan de finne sitt hjem under et tak eller i en låve, slik tilfellet er med signøynerne.»

«Vi skal ikke bare vende det andre kinnet til, men våge å gå inn i en åndskamp med islam, som slett ikke er noen tolerant religion. […] Vi lider av en underlig beskjedenhet over vår norske, protestantiske tro.»
«I lengre tid var det stille rundt disse påtrengende, uvelkomne gjester. Sannsynligvis hadde de tatt en tur til sitt hjemland, – og man trakk uvilkårlig et lettelsens sukk ved tanken på, at de nå var forduftet for alvor. […] Og så […] slår man dørene på vidt gap for utenlandske omstreifere og gir dem lov til fritt at ferdes, hvor de vil, og som de vil! […] På sin vandring fra India kom sigøynerne omsider hit opp til det kalde nord. I store skarer skulle de inn i de nordiske land og ble en skrekk for bygdene. Det ble vedtatt den ene lov strengere enn den andre, de ble truet med utvisning, fengsel, dødsstraff. Men alt sammen til ingen nytte.»

«Ytringsfriheten var underordnet respekten for krigsherren, voldsmannen og kvinnemishandleren Muhammed som myrdet og aksepterte voldtekt som erobringsteknikk.»

«Blacks and Hispanics were too busy eating watermelons and tacos to read the fine print on their insurance policies.»

«Islam er en åndsmakt. Den holder millioner fanget i åndelig mørke, benekter Kristus og bekjemper Guds planer med Israel og jødene. Den kan kun overvinnes ved Guds inngripen som resultat av kristnes bønner.»

«For dere, søsken, har fulgt eksempelet fra Guds menigheter i Judea, de som er i Kristus Jesus. Dere har måttet tåle det samme fra egne landsmenn som de har måttet tåle fra jødene, de som drepte Herren Jesus og profetene, og som forfulgte oss. De er ikke til glede for Gud og står alle mennesker imot. For de hindrer oss i å tale til hedningene slik at de kan bli frelst, og slik fyller de opp med synd på synd. Men vreden har til sist nådd dem.»

«Roten til problemene ligger i selve den dysfunksjonelle sigøynerkulturen, og lite tyder på at sigøynerne vil endre den. […] det er viktigst å få barna gjennom skolen. Men dette er stikk i strid med de norske sigøyneres dysfunksjonelle kultur.»

«What is called for here is not genocide, the killing off of the populations of incompetent cultures. But we do need to think realistically in terms of «phasing out» of such peoples. If the world is to evolve more better humans, then obviously someone has to make way for them. […] To think otherwise is mere sentimentality.»

«I don’t want any gypsies on board. Please get off.»

«Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut […] Jeg beklager ikke hvis noe skjer med folk jeg ikke ønsker her i landet […]»
[Å ta hensyn til muslimers religiøse følelser er] « … uforenlig med et verdslig demokrati og ytringsfrihet, hvor man må være rede til å finne seg i hån, spott og latterliggjørelse.»
«Any Muslim who will not concede that there is a death-cult forming in the Muslim world, is either part of that cult, or an obscurantist – not a religious moderate.»

«No, I don’t know that Atheists should be considered as citizens, nor should they be considered patriots. This is one nation under God.»
«Israel har hatt onde hensikter helt siden oldtiden. Dets mål er å ødelegge alle andre religioner. Det er bevist fra historien at det var de som startet korstogene … for at krigen skulle lede til svekkelse av både muslimer og kristne. De anser de andre religionene som lavere enn sin egen og andre folk for å stå på et lavere nivå.[…] For to år siden, da jeg var på besøk i Paris, hendte det at politiet oppdaget fem myrdede barn. Blodet var tappet ut, og det viste seg at noen jøder hadde myrdet dem for å ta blodet deres og blande det i brødet som de spiser denne dagen. Dette viser dere omfanget av jødenes hat og ondskap mot ikke-jødiske folk.»

[The] «sons of Allah breed like rats»

«Kommunister og en del Ap-folk smelter nå sammen med muslimer på den ene siden og utnytter sigøynere på den andre siden for å ødelegge samfunnet. Ethvert samfunn som mener å løse andre kulturers uansvarlige livsførsel og evt. påfølgende overbefolkning ved å importere deres lykkejegere og flyktninger hit har per definisjon tapt og vil utslette seg selv innen kort tid. Sigøynerne er et fullstendig unødvendig, men likevel sekundært problem ift importen av Islam.»

«Folk mangler kunnskap fordi de kun har fått informasjon fra mediene, og mediene skriver bare negativt om islam. Jødedommen har mer mediekontroll, sier [X].
– Hvorfor skriver mediene bare negativt om islam?
– Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene – det er det som ødelegger.
– Jøder har stor forretningsmakt i verden, gjentar [Y…].
– Hva er forholdet generelt mellom jøder og muslimer?
– Aldri vært noe bra.
– Hvorfor ikke?
– Hvorfor drepte tyskerne dem? Én grunn er at de er urolige folk i verden, sier [Y].»

«Må Den Hellige utføre gjengjeldelse over arabernes hoder, slik at deres fremtid blir tapt og de blir utslettet. […] Det er forbudt å føle medfølelse for dem. Vi må sende raketter mot dem med glede, utslette dem. De er onde, de er fordømte.»

«Adolf Hitler var et redskap for verdens sionisme, og det han gjorde ble finansiert av den velkjente Rothschild-familien for å overbevise jødene om å dra fra Europa til Israel for å etablere det nye riket. […] internasjonal sionisme prøver å ødelegge familieverdiene ved å promotere familier med single foreldre og familier med to av samme kjønn.»

 
Spørsmål til samtale:
  • Hvem er det som har kommet med utsaget og hvem retter det seg mot?
  • Hva kjennetegner utsagnet (fordommer, hat, rasisme, stereotypier, frykt, ubehag, sinne, osv.)?
  • Er det noen fellestrekk ved utsagnene?
  • Ett av utsagnene er hentet fra Bibelen. Hva tenker dere om stereotypier og fordommer uttrykt i Bibelen (Les mer om dette temaet i avsnittet «Jødehat» i kapittelet «Bakgrunn»).
  • Har du hørt slike utsagn selv, eller lest dem på nett eller i aviser og bøker?
  • Hvordan hadde du opplevd å bli kalt noen av de karakteristikker som gis ovenfor?
  • Hvordan skal vi forholde oss til og motarbeide slike utsagn i hverdagen?

 

 Sitater