Øvelse 1: Hva mener vi med …?

Print
(assosiasjonsøvelse)

Øvelsen er en omarbeidet versjon av tilsvarende øvelse i KUIs materiell
«Positiv – stempling, seksualitet, hiv og aids.»

Gjennomføring:

Få alle i gruppen til å skrive ned på et ark det de tenker på eller assosierer (forklar hva som menes med assosiasjon) med disse ordene eller andre ord du finner mer relevant for deres kontekst:

 • Bergenser
 • Muslim
 • Blondine
 • Narkoman
 • Politiker
 • Britney Spears
 • Homofil
 • Jøde
 • Afrikaner
 • Innvndrer
 • HIV-positiv

  Ta ett ord om gangen og spør deltakerne hva de assosierte med det og hvorfor vedkommende akkurat knyttet disse assosiasjonene til dette ordet.

Spørsmål til samtale:
 • Hva er det som gjør at vi tenker/assosierer som vi gjør?
 • Hvor kommer assosiasjonene våre fra?
 • Hva er det å stemple noen?
 • Hvordan tror du det er å være stemplet?
 • Hva kan stempling føre til?
 • Hvordan kan vi unngå å stemple andre?