Øvelse 4: Gjenkjenne antijudaisme?

Print

Denne øvelsen er inspirert av arbeidet til forskeren Katharina von Kellenbach. Se forøvrig problematisering av begrepet «antijudaisme» i kapittelet «Bakgrunn».

Gjennomføring:

En eller flere av tekstene nedenfor deles ut til deltakerne. Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle bidrar med å lese deler av teksten.

__________________________________________________________________________________

Utdraget fra Johan Christian Heuchs Dr. G. Brandes Polemik mod Kristendommen fra 1877 (Se i kapittelet «Bakgrunn»).

___________________________________________________________________________________

«Hvordan er han egentlig laget innerst denne merkelige, evige jøde som vi har vandrende her midt i blant oss? […] Han er altså dennesidighetsmenneske, et jordvendt sinn som setter sin vilje og energi på å vinne denne verdens goder. Han vil regjere, han vil ha makt. Og da pengene alltid har vært denne skrøpelige verdens ypperste maktmiddel, blir det pengespørsmålene, finansen i stort og i smått som interesserer han.»

___________________________________________________________________________________

[Jødene er kommet inn i en krisetid etter at de] «[…] virkelig var på god vei
til å erobre verden finansielt og intellektuelt. Hvilken makt har de
ikke hatt i land som Tyskland og Østerrike!»

___________________________________________________________________________

Jostein Gaarders Guds utvalgte folk fra Aftenposten 5. august 2006;
 
Det skal presiseres at Gaarder kom med en beklagelse i en artikkel i Vårt Land 20. april 2011 hvor han bl.a. sa: «Dessverre innså jeg ikke tidsnok at jeg i den forbindelse kom til å formulere flere tankeløse og tvetydige utsagn, og dette beklager jeg. Det er blitt et samvittighetsspørsmål for meg å være helt klar på dette punkt.» Leder i Det Mosaiske Trossamfund på dette tidspunktet, Anne Sender, uttalte i den sammenheng at « […] det står respekt av det Gaarder nå gjør.» Se: Gaarder beklager jødeuttalelser, 2011.

 
Skriv ned de tre motivene fra kristen antijudaisme:
  • Kontrastmotivet: Jødedommen er det motsatte og negative av alt det positive vi kan forestille oss ved kristendommen. Der kristendommen er preget av nåde er jødedommen preget av den strenge loven; løfte – dom; sann – usann; frihetstro – bokstavtro; levende tro – død tro; osv.
  • Syndebukksmotivet: Jødene tok livet av Jesus. Det ligger i deres natur å være svikefulle og ikke forstå sannheten.
  • Prologsmotivet: Jødedommen legger bare grunnlaget gjennom Det gamle testamentet for kristendommen, og er sånn sett en «foreldet» religion som ikke har forstått at Jesus er Messias.

 

Spørsmål til samtale:
  • Hvor i teksten(e) er de tre trekkene ved kristen antijudaisme synlig. Identifiser stedene.
  • Gjenkjenner du dette fra mediene? Er det andre i dag som blir syndebukker eller som blir fremstilt som negative motsetninger av «det gode»?
  • Diskuter hvilket trekk av kristen antijudaisme som er vanligst i dag.
  • Hva kan du gjøre for å gå i rette med dette?