Anbefalt litteratur og ressurser

Print

Der ikke annet er angitt gis fulle referanser i bibliografien.

Celebrating Difference, Staying Faithful. How to Live in a Multi-faith World anbefales som en innføringsbok for menighetene i tros- og livssynsdialog i lokalsamfunnet.

Christensen, Kåre Schelde, Dahl, Jette & Mogensen, Mogens S. (red.), 2010. Tro i mødet. Indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund, Fredriksberg: Unitas Forlag. Et godt dåpsopplæringsmateriell for voksne utviklet av Folkekirke og Religionsmøde i Danmark.

Dale Geir, 2006. Fra konflikt til samarbeid – Grunnbok i konfliktarbeid med ungdom. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

De tolv berlinpunktene fra A Time for Recommitment, fra International Council of Christians and Jews (http://iccj.org/Berlin-Doc.3594.0.html). Gode samtalepunkter og program for jødisk-kristen dialog.

Dialogos. Praktisk filosofi i skolen. Elevbok. En god innføring i filosofiske samtaler i ungdomsgrupper. For ledere er også Veiledning for lærere og samtaleledere anbefalt.

Dialogpiloten – en håndbog i dialog

District 9, (Neill Blomkamp), 2009. Science fictionfilm om aliens som lever i slumområdet District 9. En film om alle temaet i dette materiellet og et godt utgangspunkt for samtale om «vi» og «de andre», rasisme og fremmedfrykt.

Felleserklæring om trosfrihet og konvertering, 2007. Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd (hentet 30.10.13): www.kirken.no/?event=showNews&FamID=17453

Fellesuttalelse mot vold i familien og vold i nære relasjoner, 2009. Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd (hentet 30.10.13): www.kirken.no/?event=showNews&FamID=101461

Grisen (Dorthe Warnø Høgh), 2009. Kortfilm basert på novellen ved samme navn av Lars Saabye Christiensen. Et godt utgangspunkt for samtale om religiøs toleranse/intoleranse og kulturelle forskjeller.

Hellqvist, Kristina (red.), 2010. Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja. En teologisk antologi om migrasjon, mångfald och människovärde, Lund: Arcus förlag. En god ressurs som «andaktsbok» for å utfylle tema om det «fremmede» og kristen tro.

Hva gjør vi nå? (Nadine Labakis), 2011. (Originaltittel: Et maintenant, on va où?) En underholdende komedie om kvinner som tar ansvar for freden i et krigstruet landsby, på tvers av trosskiller.

Islamophobia, 2008. En film av Show Racism the RED Card (Gi rasismen rådt kort), England. Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og Norsk Folkehjelp.

Positiv – stempling, seksualitet, hiv og aids

Restart. 2010. Skeiv Ungdom

Torp, Elisabeth & Brækken, Gaute, 2010. Grenser som skaper. Hvordan møte utsatte og sårbare ungdommer i trosopplæringen, Oslo: IKO-Forlaget.

Troende møter troende. Et studiehefte om religionsmøtet, 2007. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Veier til fred. Bibelstudieopplegg om rettferdig fred i Bibelen, kirken og verden, 2012. Den norske kirkes nord/sør informasjon (KUI), KFUK-KFUM Global og Norges Kristne Råd
Veiledning i religionsmøte, 2006. Kirkemøtet for Den norske kirke.

Lakou, Siv & IMDi, 2007. VI og DE. En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer, Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirekoratet (IMDi)

Ressurser på nett:

Education for peace

Wolf and water

The Center for Nonviolent Communication: An International Organization

Røde Kors

Fordommer – Norsk folkehjelp

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

På vei mot et inkluderende samfunn