Forord

Print

av Berit Hagen Agøy Generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke Oslo, desember 2017

Jesus var grensesprengende i sitt møte med mennesker. Fra urkirken går det en rød inkluderende tråd igjennom kirkehistorien preget av at min neste er mitt medmenneske med samme verdi som meg, uavhengig av tro og bakgrunn.

Men det finnes også en parallell og mer skamfull tråd gjennom historien. Stereotypisering, demonisering, fordømmelse og vold mot annerledes troende hefter også ved kirkens historie. Verst har det gått ut over jødene. Helt fra starten av da jødene ble anklaget for å ha drept Jesus og til dagens antisemittisme, har kirken båret på anti-jødiske holdninger og vært med på å spre og legitimere antisemittisme – med grusomme konsekvenser. Det må vi erkjenne for å kunne ta et oppgjør med det. Hva har vi lært av historiske feiltrinn? Hvordan kan vi unngå at det skjer igjen? Det er skremmende å se økende antisemittisme i dagens Europa, Norge inkludert. Fortidens troll dukker opp av eska igjen, og de kan krype ut og snike seg omkring om vi ikke gjenkjenner dem. Sola – kunnskap og mot – får trollene til å sprekke!

I tillegg til jødehat, erfarerer vi også hat mot muslimer og rom i dagens norske samfunn. I 2013 utga Mellomkirkelig råd et trosopplæringsmateriell om antisemittisme, islamofobi og antsiganisme til bruk i Den norske kirke. Materiellet ble utarbeidet av Kirkelig dialogsenter i Oslo på oppdrag fra Mellomkirkelig råd. Dette har siden den gang vært tatt i bruk både i menigheter i Den norske kirke og i andre sammenhenger, som for eksempel skole. Vi er nå glade for å kunne presentere en ny og bearbeidet utgave av dette ressursmateriellet.

Trosopplæringen skal gi barn og unge en kristen tro og forankring i respekt for annen religiøs tro. Det kan være en krevende øvelse, men desto mer viktig. Vi må lære våre unge å bli trygge på og stolte av sin kristne tro og identitet, uten å øve vold mot, karikere eller fortegne andres tro. Vi har et evangelium som klarer å stå på egne ben. Det trenger ikke forklares i negasjon til andre. Vi må holde fast i den inkluderende tråden som binder oss til Jesu grensesprengende kjærlighet i møte med alle mennesker. Vi må tørre å bevege oss ut i grenselandet og møte dem som er annerledes enn oss med nysgjerrighet, glede og respekt.

Dette materiellet ble opprinnelig utviklet for de som underviser og driver trosopplæring, og det gir både en teologisk og historisk innføring og inneholder en rekke praktiske øvelser. Forskning viser at antisemittiske og muslsmfiendlige holdninger er sterkest blant endre fremfor unge, og erfaringen med bruk av dette materiellet viser at øvelsene og bibelstudiene ikke bare er aktuelle for ungdom, men også for andre aldersgrupper. Denne nye utgaven har derfor en konkret oppfordring til kirkelige ansatte om å ta det i bruk også i andre sammenhenger, for eksempel i prekenforberedelser og på menighetskvelder. Materiellet ligger også elektronisk på siervi.no. Vi håper at materiellet kan gi ideer til lokale tilpasninger og nødvendig bakgunnskunnskap for å jobbe med tematikken i lokalmenigheten. 

Vi retter en stor takk til daglig leder ved Kirkelig dialogsenter i Oslo, Hanna Barth Hake, og dialogprest Iselin Jørgensen for arbeidet med denne reviderte utgaven.