Øvelse 4: Tusen tegninger

Print

Vi har gode erfaringer med bruk av Karpe Diems tekster i samtaler med ungdom om fordommer, identiet og ordbruk.

Gjennomføring:

Søk opp musikkvideoen og spill av Karpe Diems «Tusen tegninger». Finn gjerne også en tekst som kan skrives ut og gis til deltakerne. 

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Etter avspilling av musikk/video leser alle en setning fra sangen hver.

Forklaringer:

Innledningsresitasjonen er på arabisk: «Dommedagen, paradis eller helvete. Hvis det er paradis, vil jeg se Gud.» «Baba» er et annet ord for «far».

Spørsmål til samtale:
  • Hva syns du om denne sangen?
  • Hvorfor likte du den/Hvorfor likte du den ikke?
  • Hva er budskapet i sangen?
  • Hva har teksten med tro å gjøre?
  • Hva har teksten med gruppetilhørighet og båstenkning å gjøre?
  • Hva mener Magdi med svart, hvit og grå?
  • Denne sangen ble brukt av mange i etterkant av 22. juli 2011. Hvorfor det?
  • Er det annen musikk og tekster du kjenner til som tar opp samme tema?
  • Hva forteller denne teksten om Magdis forhold til Gud? Kjenner vi oss igjen i dette? Hva er eventuelt likt og/eller ulikt?
  • Kan vi utifra sangen finne måter å være på som endrer måten vi setter andre i bås?