Øvelse 2: Troens byggeklosser – en filosofisk samtale

Print

Hva tror du på? Hva er det som er viktig for deg og som du tror bør prege livet ditt? Er det mulig å fylle troen vår med ulike ord eller begreper for å beskrive den?

Det er viktig å si noen innledende setninger som åpner for et mangfold av «Dette tror jeg på…». Her kan du bruke egen tekst eller Linn Skåbers tekst fra Øvelse 3 om du ønsker.

Gjennomføring:

Arkene deles ut og gruppen får noen minutter til å fylle inn ord (det viktigste er samtalen etterpå, ordene kan fylles ferdig ut i samtalen). På tavlen skrives forslagene opp i rekke (f.eks. kan ordene være rettferdighet, skaperkraft, miljøvern, kjærlighet, Gud, Jesus, bønn, gode venner, livet etter døden, oppmerksomhet, et fint og godt hjem, osv.)
Se om dere kan bygge opp en figur av byggeklossene som sier noe om hva vi tror på.

Spørsmål til samtale:
  • Er det mulig å sette noen byggeklosser i bunn eller på toppen?
    – Hvorfor?
  • Kan dere utifra byggeklossene sette sammen en setning om hva dere som gruppe tror på?
  • Kan dette kalles en felles trosbekjennelse?
  • Er dette noe som kommer til å stå til evig tid, eller er noe i forandring?
  • Hva tror du fyller byggeklossene hos en voksenperson eller en besteforelder?
  • Kan du huske en gang dere endret litt på tankene deres og begynte å tro litt annerledes enn før?
  • Kan du komme på noen møter med andre menneskers tro som gjorde inntrykk på deg?
  • Hva tror politikerne på – og hvordan vil deres byggeklosser fylles med innhold? Hva skiller de politiske partiene når det gjelder verdier og fokusområder?