Øvelse 1: Inn i sirkelen

Print

 Denne øvelsen er skrevet ned med inspirasjon fra Harald Vikens Manual in non-violent Communication and Mediation, Røde Kors. En variant finnes også i Geir Dales bok Fra konflikt til samarbeid – grunnbok i konfliktarbeid med ungdom. 

 
Gjennomføring:
Be to eller tre frivillige gå ut på gangen. Når disse er ute av rommet og ikke kan høre hva som blir sagt, instruerer du resten av gruppen. 
 
Be deltakerne om å stå tett sammen i en sirkel, låse armene godt sammen, og vende ansiktene inn mot sirkelen. Deres oppgave er å stå sammen og ikke la andre komme inn. Med ett unntak, nøkkelen til øvelsen: om de «utestengte» ber høflig om å få lov til å komme inn i sirkelen. Da slippes de umiddelbart inn i sirkelen og blir en del av den. Hvis sirkelen skulle ødelegges og noen av deltakerne blir dratt ut, er det viktig at sirkelen åpner opp for ham/henne på en annen side. Ingen fra gangen skal få komme inn i sirkelen ved hjelp av fysisk makt. 
 
De frivillige på gangen blir så fulgt inn i rommet, en og en eller to og to. De blir forklart at de skal komme seg inn i sirkelen til de andre, om de er to gjerne gjennom å samarbeide (snill versjon). De kan også få lov til å konferere seg imellom om hvordan de skal gjøre det. 
 
 
 
Spørsmål til samtale:
 • Hva så de frivillige da de kom inn i rommet? 
 • Hva gjorde de frilillige da de kom inn i rommet? 
 • Hvordan oppleves det å se alle de andre stå sammen med ryggene til? 
 • Hvilken strategier/teknikker ble brukt? 
 • Hva fikk henne/ham til å endre strategi? 
 • Hvordan var det å oppdage «nøkkelen»? 
 • Hvordan opplevdes det å være en del av sirkelen? 
 • Hvordan opplevdes det å stenge noen ute? 
 • Hva slags følelser hadde de i ringen for den som var utestengt? 
 • I hvilke andre situasjoner har deltakerne opplevd det samme? 
 • Endret deltakerne følelser underveis?